Tjänster

Tjänster

Utnyttja ni också fördelarna med att anlita oss!


Våra huvudsakliga tjänster

Besiktning

Vi hjälper er med en oberoende leveransbesiktning eller en extern bedömning om överensstämmelse av er leverans?

Ledningssystem

Ni har eller vill ha ett verksamhetsledningssystem som efterliknar såsom ni arbetar och inte är en "papperstiger". Vi hjälper genom en analys att arbeta fram ett system i enlighet med era krav, standarder, normer.

Support/coaching

Ni får inte till tid eller den resursen för att hinna med det dagliga arbetet med ert ledningssystem?

I denna tjänst medverkar vi och är insatta i ert dagliga arbete. Vi är en stödfunktion och medverkar vid t.ex. ledningens genomgång och interna revisioner.


Utbildning

Vi utbildar er personal som önskar fördjupa sig i en norm, standard eller i ert miljö- och kvalitetsledningssystem.

Vi har kunskap i många branschstandarder, lagar, förordningar, samtliga SSF och i vissa SBF-normer. Vi skräddarsyr utbildningar för just er organisation.


Självklart hjälper vi er

Det är vår uppgift att hjälpa ert företag att lyckas bättre med att uppfylla normer eller standarder, ge bättre avkastning eller högre effikivitet. Här ovan har vi förtydligat de vanligaste tjänsterna men vi kan mer, fråga gärna så skräddarsyr vi ett uppdrag som passar just er.


Det finns en gedigen erfarenhet att hjälpa, utveckla och stötta företag i sitt miljö- och kvalitetsarbete genom flexibla skräddarsydda lösningar efter företagets behov.


Vi hjälper er när:

•Ni har eller önskar ni certifiera er men har inte kunskap eller tid att avsätta!

•Ni har startat företaget och det växer snabbt men nu har det stannat av!

•Ni önskar ta nästa kliv med ert säkerhetsinstallationsföretag men inte vet hur!

•Ni vill ha en extern syn på företaget eller en viss process!

•Ni vill ha effektivitet eller mer lönsamhet i bolaget!

•Ni vill utbilda er personal eller er själv i normer, standarder eller regler!


Hur ska vi lyckas med ert uppdrag, svaren heter kunskap och erfarenhet


Verksamheten är ett oberoende konsultföretag som erbjuder besiktningar, utredningar, support/coaching, utbildning och hjälp med er anläggarfirma, säkerhetsföretag och speciellt med ert miljö- och kvalitetsledningssystem. Har ni eller önskar ni certifiera er men har inte kunskap eller tid att avsätta är vi er självklara partner. Vi kundanpassar vår insats efter era önskemål, vårt mål är alltid nöjda kunder.


Ägaren och grundaren Tomas Weber har över 20 års erfarenhet av verksamhet och områden inom säkerhetsbranschen, bland annat som egenföretagare inom installation, certifieringsrevisor och revisionsledare på Svenska brand- och Säkerhets Certifiering AB (SBSC).Affärsidé

”Lyfta kundens Miljö-, Kvalitet- och arbetsmiljöarbete genom flexibla och skräddarsydda lösningar inom säkerhetsbranschen”


Vår ambition är:

•Visa på att en investering inom miljö- och kvalitetsarbete skapar effektivitet och lönsamhet.

•Visa på att kunden genom att investera i miljö- och kvalitetsarbete får tillbaka sin investering.

•Visa hur kunden/företaget genom att investera i miljö- och kvalitetsarbete skapar en bättre arbetsmiljö och en tryggare leverans för sina kunder.

•Visa på att miljö- och kvalitetsarbeteleder till ökad produktivitet, avkastning, arbetsmotivation och ett tryggare och tydligare företagande.