Hem

Välkommen till er konsult som är expert inom verksamhetsledningssystem och hållbar ISO-certifiering.


Vägen kan vara krokig men vi hjälper er att få verklig nytta av ert ledningssystem och allt arbete ni lagt ner med det.


Ta hjälp av oss och lyckas bättre med era revisioner, verksamheter och samtidigt skapa mer lönsamhet.

Våra huvudsakliga tjänster

Besiktning

Vi hjälper er med en oberoende leveransbesiktning eller en extern bedömning om överensstämmelse av er leverans?

Ledningssystem

Ni har eller vill ha ett verksamhetsledningssystem som efterliknar såsom ni arbetar och inte är en "papperstiger". Vi hjälper genom en analys att arbeta fram ett system i enlighet med era krav, standarder, normer.

Support/coaching

Ni får inte till tid eller den resursen för att hinna med det dagliga arbetet med ert ledningssystem?

I denna tjänst medverkar vi och är insatta i ert dagliga arbete. Vi är en stödfunktion och medverkar vid t.ex. ledningens genomgång och interna revisioner.


Utbildning

Vi utbildar er personal som önskar fördjupa sig i en norm, standard eller i ert miljö- och kvalitetsledningssystem.

Vi har kunskap i många branschstandarder, lagar, förordningar, samtliga SSF och i vissa SBF-normer. Vi skräddarsyr utbildningar för just er organisation.


Behöver du snabb hjälp, tveka inte