Om oss

Om oss

Vi har erfarenhet och har under åren hjälpt ett antal elinstallatörer, anläggarfirmor, säkerhets-installationsföretag och andra brancher med att effektivisera deras verksammheter och organisationer

Om oss

Bolaget


Weber Consulting är konsultföretaget för företag och organisationer inom säkerhetsbranschen som vill utveckla och lyfta sitt miljö- och kvalitetsarbete. Bolaget startades våren 2016. Vår verksamhet är inriktad på att hjälpa företag att utveckla företags och organisationer som har ett miljö- och kvalitetsarbetet genom att stötta med besiktningar, utredningar, skräddarsydda utbildningar och coaching samt support inom verksamhetsstyrning. Det finns också en verksamhet med skyddsjakt åt företag eller privatpersoner som har problem med skadedjur.


Vi som arbetar på Weber Consulting AB

Tomas Weber

Revisionsledare / diplomerad säkerhetschef


Tomas Weber är ägare och grundare av Weber Consulting AB. Tomas har med än 20 års erfarenhet inom säkerhetsbranschen, som egen företagare under tio år inom säkerhetsinstallation med 40 antal anställda. Tomas har i över fem år arbetar som revisionsledare på Svenska brand- och Säkerhets Certifiering AB (SBSC).


Tomas besitter stor kunskap inom gällande normer anläggarfirma inbrottslarm (SSF 1015), brandlarm (SBF 1008), CCTV (SSF 1061) och lås (SSF 1040) men även det förenklade kvalitetsledningssystems Swe Q (SSF 1044).


Tomas är utbildad internrevisor och revisionsledare för ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004 och vidareutbildad för anpassning av ledningssystem för ISO 9001:2015 Kvalitet och ISO 14001:2015 Miljö. Han har kompletterat med SS-EN ISO 45001:2018 Arbetsmiljö.


Tomas är godkänd av polisen och länsstyrelsen att utföra säkerhetsuppdrag.


Affärsidé


”Lyfta kundens Miljö-, Kvalitet- och arbetsmiljöarbete genom flexibla och skräddarsydda lösningar inom säkerhetsbranschen”

Vår ambition är:

•Visa på att en investering inom miljö- och kvalitetsarbete skapar effektivitet och lönsamhet.

•Visa på att kunden genom att investera i miljö- och kvalitetsarbete får tillbaka sin investering.

•Visa hur kunden/företaget genom att investera i miljö- och kvalitetsarbete skapar en bättre arbetsmiljö och en tryggare leverans för sina kunder.

•Visa på att miljö- och kvalitetsarbeteleder till ökad produktivitet, avkastning, arbetsmotivation och ett tryggare och tydligare företagande.